Dział Obsługi Programów Międzynarodowych

zapewnia:

 1.   Pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji na temat programów i funduszy dających możliwość uzyskania środków finansowych na realizację międzynarodowych projektów o charakterze badawczym i edukacyjnym.
 2.   Wsparcie wnioskodawców na etapie przygotowania aplikacji:

  •   konsultacje indywidualne z wnioskodawcą
  •   weryfikacja formalna poprawności przygotowania wniosku
  •   przygotowanie wybranych załączników do dokumentacji projektowej

 3.   Nadzór nad realizacją projektów międzynarodowych finansowanych ze źródeł zagranicznych i krajowych:

  •   weryfikacja poprawności przygotowania umowy (kontraktu)
  •   rejestracja i archiwizacja podstawowych dokumentów projektowych
  •   bieżąca obsługa administracyjna projektu
  •   weryfikacja i pomoc w sporządzaniu raportów z realizacji projektów

 4.   Współpracę z instytucjami z otoczenia uczelni wyższych (MNiSW, NCBiR, Fundacje, Fundusze, Instytucje Wdrażające programy i przepisy UE, Agencje Europejskie, Sieci Międzynarodowe).
 5.   Sporządzanie okresowych sprawozdań i raportów m.in. na potrzeby Uczelni, MNiSW, władz samorządowych.
 6.   Aktualizację danych AGH w portalach do elektronicznej obsługi aplikowania i raportowania.
 7.   Prowadzenie baz danych dotyczących wnioskowanych i realizowanych projektów.