Programy

Dział Obsługi Programów Międzynarodowych zapewnia obsługę w zakresie udziału AGH w realizacji międzynarodowych programów badań naukowych oraz programów o charakterze edukacyjnym, które realizowane są z udziałem partnera zagranicznego bądź współfinansowane są ze środków zagranicznych.