HORYZONT 2020/HORYZONT EUROPA
1 EMPIR/H2020 Advanced time/frequency comparison and dissemination through optical telecommunication networks/TiFOON Przemysław Krehlik WIEiT 01.06.2019 31.05.2022
2 Pilot line based on novel manufacturing technologies for cellulose-based electrical insulation components/NOVUM Mirosław Bućko/Paweł Żydroń WIMIC 01.10.2017 30.09.2021
3 Addvanced termomechanical modelling of refractory linings/ATHOR Jacek Szczerba WIMIC 01.10.2017 30.09.2021
4 Advanced integrative solutions to corrosion problems beyond micro-scale:towards long-term durability of miniaturized biomedical, electronic and energy systems/mcBEEs Halina Krawiec WO 01.10.2017 30.09.2021
5 Feasibility Study for employing the uniquely powerful ESS linear accelerator to generate an intense neutrino beam for leptonic CP violation discovery and measurement/ESSnuSB Piotr Cupiał WIMIR 01.01.2018 31.12.2021
6 Dynamic virtualisation: modelling performance of engineering structures/DyVirt Tadeusz Uhl ACMIN 01.02.2018 31.01.2022
7 Plasma catalysis for CO2 recycling and green chemistry/PIONEER II Monika Motak WEIP 01.01.2019 31.12.2022
8 Biomass gasification with negative carbon emission through innovative CO2 capture and utilisation and untegration with energy storage/BIOMASS-CCU Aneta Magdziarz WIMIIP 01.01.2019 31.12.2022
9 Improved Estimation Algorithms for Water Puryfication and Desalination Systems/PURE WATER Witold Byrski WEAIIIB 01.01.2019 31.12.2021
10 PRedictive In-silico Multiscale Analytics to support cancer personalized diaGnosis and prognosis, Empowered by imaging biomarkers/PRIMAGE Marian Bubak CYFRONET 01.12.2018 30.11.2023
11 Enabling science and technology through European Electron Microscopy/ESTEEM III Adam Kruk MCMEIM 01.01.2019 31.12.2022
12 European network of cybersecurity centres and competence hub for innovation and operations/ECHO Andrzej Dziech WIEiT 01.02.2019 31.01.2023
13 NanoCrystals in Fibre Lasers/NCLAS Dominik Dorosz WIMIC 01.01.2019 31.12.2022
14 European Open Science Cloud - Expanding Capacities by building Capabilities/EOSC SYNERGY Tomasz Szepieniec  CYFRONET 01.09.2019 28.02.2022
15 Centre for New Methods in Computational Diagnostics and Personalised Therapy/SANO Marian Bubak CYFRONET 01.08.2019 31.07.2026
16  From Super-Kamiokande to Hyper-Kamiokande/SK2HK Paweł Rajda WIEiT 01.11.2019 31.10.2023
17 Integrating Platforms for the European Research Infrastructure on Heritage Science/IPERION HS Tomasz Łojewski WIMIC 01.04.2020 31.03.2023
18 PRACE Sixth Implementation Phase (PRACE-6IP) project/PRACE 6 IP Łukasz Dutka  CYFRONET 01.05.2019 31.12.2021
19 Enhancing the EOSC portal and connecting thematic clouds/EOSC Enhance Tomasz Szepieniec  CYFRONET 01.12.2019 30.11.2021
20 European Plate Observing System Sustainability Phase/EPOS SP Tomasz Szepieniec  CYFRONET 01.02.2020 31.01.2023
21 Limit sets of discrete dynamical systems/LISEDIDYS Piotr Oprocha WMS 01.06.2020 30.11.2021
22 National Competence Centers in the framework of EuroHPC/EUROCC Marek Magryś CYFRONET 01.09.2020 31.08.2022
23 Clock network services-design studies/CLONETS DS. Łukasz  Śliwczyński  WIEiT 01.10.2020 30.09.2022
24 The Prototype system for a Copernicus CO2 service /COCO2 Mirosław Zimnoch  WFIIS 01.01.2021 31.12.2023
25 Bioinspired Composites Strategies for Saving Energy/BIOCOM4SAVEN Urszula Stachewicz WIMIIP 01.01.2021 31.12.2025
26 The strong interaction at the frontier of knowledge: fundamental research and applications/STRONG2020 Iwona Grabowska-Bołd WFIIS 14.09.2020 31.05.2023
27 Integration and consolidation of the existing pan-European access mechanism to public research infrastructures and commercial services through the EOSC Portal /EOSC FUTURE Bartosz Wilk CYFRONET 01.04.2021 30.09.2023
28 EGI Advanced Computing for EOSC/EGI ACE Łukasz Dutka  CYFRONET 01.01.2021 30.06.2023
29 Advancement and Innovation for Detectors at Accelerators/AIDAINNOVA  Marek Idzik  WFIIS 01.04.2021 31.03.2025
30 Pragmatics of Multiwinner Voting: Algorithms and Preference Data Analysis/PRAGMA Piotr Faliszewski WIEiT 01.06.2021 31.05.2026
31 Beyond UNIVERSEH (European University for Earth and Humanity)/BEYOND UNIVERSEH Tadeusz Uhl CBK 01.09.2021 31.09.2024
32 Pilot Application in Urban Landscapes towards integrated city observatories for greenhouse gases/PAUL Michał Gałkowski WFIIS 01.10.2021 30.09.2025
33 Support to the Vice-Presidents of the ERC Scientific Council 2021-2022/ERC VP Andrzej Jajszczyk Biuro Rektora 01.04.2021 31.03.2023
34 Drug-coated balloon simulation and optimization system for the improved treatment of peripheral artery disease/DECODE Janusz Gajda WEAIIIB 01.01.2021 31.12.2024
35 cale Inversion of Porous Rock Physics using High-Performance Simulators: Bridging the
Gap between Mathematics and Geophysics/MATHROCKS
Maciej Paszyński WIEiT 01.04.2018 31.03.2023
KIC RawMaterials
1 MinExTarget/Enhanced Use of Heavy Chemistry in Exploration Targeting Adam Piestrzyński WGGIOŚ 01.01.2020 30.06.2023
2 RMsManager Joanna Kulczycka WZ 01.01.2020 31.12.2022
3 MineTALC/Backfill Mining Optimalisation for Low-and Medium-Strenght Deposits Robert Pomykała WGIG 01.01.2020 31.12.2023
4 RM@School-ESEE / RawMaterials@Schools-ESEE Robert Pomykała WGIG 01.01.2020 31.12.2022
Projekty edukacyjne
1 ERASMUS+ Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego z krajami programu Anna Serwińska -Olszamowska DWZ 01.06.2019 31.05.2022
2 ERASMUS+  Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych z krajami partnerskimi Marta Foryś DWZ 01.08.2019 31.07.2022
3 ERASMUS+ PackAlliance: European alliance for innovation training & collaboration towards future packaging/PACK ALLIANCE Kulczycka Joanna WZ 01.01.2020 31.12.2022
4 ERASMUS+ Competencies for Universities-using Technology in Education: Putting the DigCompEducation into practice in the Higher Education realities/CUTE Karolina Grodecka CEL 01.09.2019 31.08.2022
5 ERASMUS+ Becoming A Digital Global Engineer/BADGE Anna Krukiewicz-Gacek  SJO 01.09.2019 31.08.2022
6 ERASMUS+  Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami programu Anna Serwińska -Olszamowska DWZ 01.06.2020 31.05.2023
7  ERASMUS+ Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3. Anna Serwińska -Olszamowska DWZ 01.06.2020 31.05.2023
8 ERASMUS+ Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami partnerskimi Marta Foryś DWZ 01.08.2020 31.07.2023
9 ERASMUS+ European Space University of Earth and Humanity/UNIVERSEH Tadeusz Uhl CBK 01.11.2020 31.10.2023
10 MOTOROLA Girls go It Joanna Kosińska WIEiT 01.10.2020 30.09.2021
11 MOTOROLA Girls go It II Joanna Kosińska WIEiT 01.10.2021 30.09.2022
12 PROGRAM EDUKACJA EOG Mobilność w szkolnictwie wyższym Marta Foryś DWZ 01.07.2020 30.09.2022
13 ERASMUS+ Effective teaching for student engagement & success in digital learning environment/STUDES Agnieszka Chrząszcz CEL 01.03.2021 28.02.2023
14 ERASMUS+ A lexicon of educational films on the subject of STEM for primary and secondary school students -
films4edu/FILMS4EDU
Paweł Janowski WFIIS 01.03.2021 28.02.2023
15 PROGRAM EDUKACJA EOG Geoturystyka i geoparki – rozwój edukacji w naukach o Ziemi i środowisku dla zrównoważonych społeczeństw Krzysztof Miśkiewicz WGGIOŚ 23.04.2022 22.10.2023
16 PROGRAM EDUKACJA EOG Go STEM! - podniesienie jakości kształcenia w uczelni technicznej  Agnieszka Chrząszcz CEL 01.02.2022 31.07.2022
17 PROGRAM EDUKACJA EOG Mobilność w szkolnictwie wyższym Marta Foryś DWZ 01.04.2022 30.09.2023
18 ERASMUS+ Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami partnerskimi Anna Serwińska -Olszamowska DWZ 01.09.2021 31.10.2023
Inne projekty badawcze
1 FBWiIS: Long Product Quality Optimisation through Enhancement and Utilisation of Residual Stress minimising Process Strategies/PROTEUS RS Łukasz Rauch  CYFRONET 01.07.2020 31.12.2023
2 CRG: Statistical Analysis of Nonstationary Signals: High Dimensional Models Beyond Second-Order Statistics Anna Dudek WMS 01.04.2020 31.03.2023
3 LIFE+ Green Foundry Life Inorganic binder system to minimize emissions, improve indor air quality, purify and reuse of contaminated foundry sand/GREEN FOUNDRY Mariusz Holtzer WO 01.07.2018 30.06.2022
4 LIFE+ Implementation of the Regional Action Plan for Climate and Energy for the Malopolska Region/EKOMAŁOPOLSKA Ewa Adamiec WGGIOŚ 01.01.2021 31.12.2030
5 Fundusz Wyszehradzki-Visegrad Scholarship  Dorota Kalisz/Sergii Gerasin WO 01.10.2021 30.09.2022
6 APM NAWA Nauka bez granic. Wyznaczenie ram dla długofalowej współpracy międzynarodowej środowisk akademickich. Adam Lichota COP 01.12.2018 30.06.2022
7 NAWA Współpraca bilateralna Polska-Indie 2023: Badania nad bezołowiowymi hybrydowymi materiałami perowskitowymi do przetwarzania neuromorficznego. Konrad Szaciłowski ACMIN 01.01.2021 31.12.2022
8 NAWA Współpraca bilateralna Polska-Niemcy Układy koloidalne magnetycznych kropek kwantowych: synteza i badania synchrotonowe in-situ Marcin Sikora ACMIN 01.01.2021 31.12.2022
9 Beethoven 3: Development of electrophoretic co-deposition of bioactive and antibacterial ceramics with biodegradable polymers to produce novel composite coatings for biomedical applications Tomasz Moskalewicz WIMIIP 15.01.2020 14.01.2023
10 SHENG1: Klasyczne i nieklasyczne nieliniowości fal poprzecznych: od fizyki do detekcji uszkodzeń w materiałach Wiesław Staszewski WIMIR 03.09.2019 02.09.2022
11 SHENG1: Dynamika gorącej materii QCD w zderzeniach ciężkich jonów: od małych do dużych systemów Adam Bzdak WFIIS 26.07.2019 25.07.2022
12 Finansowanie kosztów wkładu krajowego: Modernizacja i przystosowanie detektora Atlas do eksperymentu przy akceleratorze HL-LHC w CERN Władysław Dąbrowski WFIIS 01.07.2018 30.06.2023
13 Era-Net WaterWorks: Samowystarczalna wielostopniowa technologia odzysku wody z wysoko uwodnionych produktów fermentacji dla celów rolniczych Aneta Magdziarz WIMIIP 01.04.2019 31.03.2022
14 HARMONIA 8: Polski wkład w przygotowanie i przeprowadzenie programu badawczego projektu CTA w pierwszej fazie działania. Paweł Rajda WIEiT/Cyfronet 20.06.2017 18.06.2022
15 HARMONIA 10: Badanie dyfrakcji i natury spinu protonu w oddziaływaniach protonów i ciężkich jonów w eksperymencie STAR na akceleratorze RHIC Mariusz Przybycień WFIIS 31.10.2019 30.10.2022
16 HARMONIA 10: Uzyskanie harmonii w działaniu sieci bezprzewodowych korzystających ze wspólnych zasobów radiowych Katarzyna Kosek-Szott WIEiT 08.07.2019 07.07.2022
17 EUROFUSION:Development of GEM detector as a compact neutron spectrometer for fusion plasmas/GEM FUSION Władysław Dąbrowski WFIIS 01.01.2021 31.12.2023
18 NAWA Współpraca bilateralna Polska-Indie 2023: Badania rozwojowe jednoźródłowego trójfazowego wielopoziomowego falownika typu boost z przełączanymi kondensatorami o dużej gęstości mocy Zbigniew Waradzyn WEAIIIB 01.01.2021 31.12.2022
19 NAWA Ws łpraca bilateralna Polska-Indie 2023: Opracowanie inteligentnego rusztowania wspomagającego skuteczną naprawę kości Elżbieta Pamuła WIMIC 01.01.2021 31.12.2022
20 NAWA Współpraca bilateralna Polska-Indie 2023: Powłoki z bioaktywnych szkieł modyfikowanych kobaltem o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych na kateterach urologicznych do zapobiegania infekcji dróg moczowych
związanych z obecnością katetera (CAUTI)
Justyna Pawlik WIMIC 01.01.2021 31.12.2022
21 NAWA Współpraca bilateralna Polska-Indie 2023: Projektowanie oraz wytwarzanie czujników bazujących na nanomateriałach do monitorowania implantowalnych zastawek aortalnych Tadeusz Uhl ACMIN 01.01.2021 31.12.2022
22 Era-Net LAC: Wykorzystanie internetowej platformy wiedzy o oczyszczalniach hydrofitowych CWKP dla zrównoważonego rozwoju/CWetlandsData Tomasz Bergier WGGIIŚ 01.10.2020 30.09.2023
23 Era-Net Chist-Era BDSI: Wsparcie analityki procesów biznesowych oparte na modelach koncepcyjnych dzienników zdarzeń Grezgorz Nalepa WEAIIIB/WGIG 29.03.2019 28.02.2022
24 M Era-Net 2 Przyspieszona przemiana nanobainityczna w stalach niskostopowych kształtowanych w procesach kucia wieloetapowego Marek Wojtaszek WIMIIP 26.05.2021 25.05.2024
25 NAWA Polska-Chiny 2019: 3D rusztowania na bazie elektroprzędzonych włókien z octanu celulozy do regeneracji tkanki chrzęstnej kości Urszula Stachewicz WIMIIP 01.01.2021 31.12.2022
26 NAWA Polska-Chiny 2019: Emisja cząstek stałych i ochrona antykorozyjna podczas spalania paliw o wysokie zawartości chloru Aneta Magdziarz WIMIIP 01.01.2021 31.12.2022
Projekty norweskie
1 GRIEG 2019 Czynniki wpływające na jakość postrzeganą przez użytkowników usług video. Badania z wykorzystaniem trafnych ekologicznie standardów oceny/TUFIQoE Lucjan Janowski WIEiT 01.10.2020 01.10.2023
2 GRIEG 2019 Badanie produkcji powabu w zderzeniach ciężkich jonów/CHARMHI Piotr Dorosz WIEiT 01.10.2020 01.10.2023
3 GRIEG 2019 KINETYKA WYTRĄCANIA SIĘ SOLI/CZĄSTEK STAŁYCH PODCZAS ZATŁACZANIA CO2 DO ZŁOŻA/SaltPreCO2 Stanisław Nagy WWNiG 01.10.2020 01.10.2023
4 POLNOR-1-2019 Innowacje w podziemnym magazynowaniu ciepła za pośrednictwem otworowych wymienników ciepła/BHEsINNO Tomasz Śliwa WWNiG 01.07.2020 01.07.2023
5 POLNOR-1-2019 Wysoce dokładna i autonomiczna programowalna platforma do świadczenia usług w zakresie danych dotyczących zanieczyszczenia powietrza kierowcom i społeczeństwu/HAPADS Sławomir Gruszczyński WIEiT 01.10.2020 01.10.2023
6 POLNOR-1-2019 Niekonwencjonalne systemy geotermalne EGS-CO2  jako systemy energetyczne neutralne dla klimatu/EnerGizerS Anna Sowiżdżał WGGIOŚ 01.10.2020 01.10.2023
7 POLNOR-CCS-1-2019 Elektrownia gazowa o ujemnej emisji CO2/Negative CO2  PP Paweł Madejski WIMiR 01.10.2020 01.10.2023
8 POLNOR-CCS-1-2019 Wychwytywanie dwutlenku węgla w solach stopionych - Prototyp/CCMS-P Piotr Palimąka WMN 01.10.2020 01.10.2023
9 POLNOR-CCS-1-2019 Zaawansowany magazyn gazu i dwutlenku węgla w akiferze/AGASTOR Stanisław Nagy WWNiG 01.10.2020 01.10.2023
10 POLNOR-1-2019  Healthy society-towards optimal management of wind turbines’ noise/HETMAN Tadeusz Wszołek WIMiR 01.04.2021 01.04.2024
11 Small Grants Scheme Pixel readout integrated circuit with intelligent X-ray detection/X-ray detection Anna Kozioł WEAIIIB 01.01.2022 01.01.2024
12 POLS Produkcja cząstek i ich korelacje w zderzeniach wysokoenergetycznych. Anderson Kohara WFIIS 02.08.2021 01.08.2023