HORYZONT 2020
1 Security in trusted scada and smart-grids/ Scissor Prof. dr hab. inż. Andrzej Dziech WIEiT 2014-2017
2 Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon 2020 through a Joint programme of the members of the EUROfusion consortium/EUROFUSION Prof. dr hab. Stanisław Dubiel WFiIS 2014-2018
3 New mining concept for extracting metals from deep ore deposits rusing biotechnology/BIOMORE Prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy WWNiG  2015-2018
4 Advanced Infrastructure for Detectors at Accelerators/AIDA2020 Prof. dr hab. inż. Marek Idzik WFiIS 2015-2019
5 Predictable & flexible molten salts solar power plan/PREFLEX MS Dr inż. Igor Wojnicki WEAIiIB 2015-2018
6 INtegrating Distributed data Infrastructures for Global ExplOitation/Indigo-Data Cloud Dr Łukasz Dutka CYFRONET 2015-2017
7 Engaging the EGI Community towards an Open Science Commons/EGI-Engage Dr Łukasz Dutka CYFRONET 2015-2017
8 PRACE 4th Implementation Phase Project/PRACE-4IP Dr Łukasz Dutka CYFRONET 2015-2017
9 Reservoir Computing with Real-time Data for future IT/RECORD-IT Prof. dr hab. Konrad Szaciłowski ACMIN 2015-2018
10 EPOS Implementation Phase/EPOS IP Dr Mariusz Sterzel CYFRONET 2015-2019
11 PROcess NeTwork Optimization for efficient and sustainable operation of Europe’s process industries taking machinery condition and process performance into account/PRONTO  Dr inż. Jerzy Baranowski WEAIiIB 2016-2019
12 Personalised Decision Support for Heart Valve Disease /EurValve Dr inż. Marian Bubak CYFRONET 2016-2018
13 Analysis of the European energy system under the aspects of flexibility and technological progress /REFLEX Prof. dr hab. inż. Wojciech Suwała WEiP 2016-2019
14 MEthane goes MObile - MEasurements and Modelling/MEMO2 Dr inż. Jarosław Nęcki WFiIS 2017-2021
15 Authentication and Authorisation For Research and Collaboration/AARC2 Tomasz Szepieniec CYFRONET 2017-2019
16 PRACE 5th Implementation Phase Project/PRACE -5IP Dr Łukasz Dutka CYFRONET 2017-2019
17 The Europe-Japan Accelerator Development Exchange Programme/E-JADE Prof. dr hab. inż. Marek Idzik WFiIS 2017-2018
18 Clock network services: strategy and innovation for clock services over optical-fibre networks/CLONETS Dr hab. inż. Przemysław Krehlik WIEiT 2017-2019
Fundusze Norweskie
1 New Knowledge that Facilitates Large-scale CO2 Knowledge/ MUSE Prof. dr hab. inż. Jerzy Stopa WWNiG  2014-2017
2 A comprehensive metal emission pattern from motor vehicle and the distribution or road-specific metals in river system (water suspended matter and sediment)/RIVEROAD Dr Ewa Adamiec WGGiOŚ 2015-2017
3 Potencjał dla wykorzystania energii geotermalnej w Polsce-miasto Poddębice Marek Hajto WGGiOŚ 2016-2017
KIC InnoEnergy
1 MSc Environmental Clean Coal/Clean Fossil and Alternative Fuels Energy / MSc CFAFE Dr inż. Karol Sztekler WEiP 2012-2017
2 Intelligent Power Conditioning and Monitoring Interfaces for Smart Grid Prosumers/ PROINTERFACE Mgr. inż. Krzysztof Chmielowiec WEAIiIB 2014-2017
3 Construction of cogeneration system with small to medium size bimass boilers/ BioORC Dr hab. inż. Mariusz Filipowicz WEiP 2014-2017
4 Wireless sensors with contractless battery and open communication protocvol for increase of maintainability and environmental and economic efficiency of power generation equipment/ Xsensor dr Cezary Worek/ dr A. Jabłonski  WIEiT/  WIMiR  2014-2017
5 KIC InnoEnergy PhD School/PhD School dr hab. Elżbieta Fornalik-Wajs WEiP 2011-2017
6 MSc Environmental Pathways for Sustainable Energy Systems/ SELECT dr Artur Wyrwa WEiP 2011-2017
7 Smart Electrical Networks and Systems/ SENSE prof. Andrzej Wetula WEAIiIB 2015-2017
8 Compressed Natural Gas Home Refueling Station/ CNGHRS dr hab. Mariusz Łaciak WWNiG  2015-2017
9 CO2 Methanation System for Electricity StorageTthrough SNG production/ CO2-SNG dr hab. Piotr Żabiński WMN 2016-2018
10 Novel GTS Technology for Carbon Capturing and Transportation/Hydra GTS Prof. Stanisław Nagy WWNiG  2016-2018
  KIC RawMaterials
1 Network of Infrastructure: Industrial Symbiosis for the Sustainable Management of Raw Materials (STORM) dr inż. Piotr Macioł WIMiIP 2016-2018
2 Flotation Network (FlotNet) dr inż. Piotr Macioł WIMiIP 2016-2018
3 Network of Infrastructure  for Metal-Based Lightweight Materials (NoI Lightweight Materials) dr inż. Piotr Macioł WIMiIP 2016-2018
Projekty edukacyjne
1 ERASMUS MUNDUS: Environomical Pathways for Sustainable Energy Services/SELECT+ Prof. dr hab. inż. Wojciech Grega WEAIiIB WIMiR WEiP 2012-2021
3 ERASMUS+: Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami programu Mgr inż. Marta Foryś DWZ 2015-2017
4 ERASMUS+: Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami programu i krajami partnerskimi Mgr inż. Marta Foryś DWZ 2015-2017
5 ERASMUS+: My lifelong knowledge management/MyLK Mgr Agnieszka Chrząszcz CEL 2015-2018
6 ERASMUS+: European ceramic materials/ EUCERMAT Mgr inż.Bartosz Ostrowski WIMiC 2015-2018
7 ERASMUS+: University-eteerprises cooperation in game industry in Ukraine/Game Hub  Mgr inż. Katarzyna Gdowska WZ 2015-2018
8 ERASMUS+: Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami programu Mgr Anna Serwińska-Olszamowska DWZ 2016-2018
9 ERASMUS+: Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami programu i krajami partnerskimi Mgr inż. Marta Foryś DWZ 2016-2018
10 Motorola Solutions Fundation: Zaawansowane usługi i aplikacje w bezpiecznych sieciach sterowanych programowo SDN Dr inż. Piotr Boryło WIEiT 2016-2017
11 Motorola Solutions Fundation: Zaawansowane usługi i aplikacje w bezpiecznych sieciach sterowanych programowo SDN Dr inż. Jacek Kołodziej WIEiT 2016-2017
12 Wizyta Studyjna Mariusz Wądrzyk WEiP 2017
Inne projekty badawcze
1 Fundusz Węgla i Stali: Real-Time Reconciliation and Optimization in large open pit coal mines / RTRO-COAL Dr inż. Wojciech Naworyta WGiG 2013-2017
2 ERA-MIN: Utylizowanie odpadów kopalnianych zawierających siarczki w geopolimerach/GEOSULF Dr inż. Łukasz Gołek WIMiC 2014-2017
3 ERA-MIN: Przyjazne dla środowiska i efektywne metody pozyskiwania metali ziem rzadkich ze źródeł wtórnych/ENVIREE Dr inż. Katarzyna Grzesik WGGiIŚ 2015-2018
4 BONUS-185:  Redukcja ładunków zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego wpływających do Bałtyku poprzez wody podziemne i powierzchniowe/ Soils2Sea Dr inż. Przemysław Wachniew WFiIS WGGiOŚ 2014-2017
5 V4 -Japonia: Wieloskalowy model beznarzędziowego ciągnienia laserowego rur z niskoplastycznych stopów magnezu. Prof. dr hab. inż. Andrij Milenin WIMiP 2015-2018
6 CHIST-ERA: Dostęp do wielojęzycznych informacji i opinii. Dr inż. Mikołaj Leszczuk WIEiT 2015-2018
7 HARMONIA: Odlewy na osnowie szkieł metalicznych o sterowanym stopniu krystaliczności i podwyższonej plastyczności. Prof. dr hab. inż. Witold Krajewski WO 2016-2019
8 HARMONIA: Badanie dyfrakcji i natury spinu protonu w oddziaływaniach protonów i ciężki jonów w eksperymencie STAR na akceleratorze RHIC. Prof. dr hab. inż. Mariusz Przybycień  WFiIS 2016-2019
9 HARMONIA: Badanie procesów elektrosłabych z udziałem ciężkich kwarków oraz udział w obsłudze detektora LHCb. Prof. dr hab. inż. Tomasz Szumlak WFiIS 2016-2018
10 HARMONIA: Badanie zderzeń ciężkich jonów w eksperymencie ATLAS przy energiach LHC. Prof. dr hab. inż. Iwona Grabowska-Bołd WFiIS 2016-2017
11 HARMONIA: Badanie elastycznych i miękkich dyfrakcyjnych oddziaływań proton-proton z użyciem komponenty ALFA detektora ATLAS przy LHC. Dr. inż. Leszek Adamczyk WFiIS 2016-2017
12 EUSBSR SEED MONEY FACILITY: C02 Geological Storage in the Baltic Sea/CGS Baltic Prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy WWNiG 2016-2017
13 EMPIR: Optical frequency transfer-a European network/OFTEN Dr hab. inż. Przemysław Krehlik WIEiT 2016-2019
14 CENTRAL EUROPE: Shallow Geothermal Energy Planning, Assessement and Mapping Strategies in Central Europe/GEOPLASMA-CE Marek Hajto WGGiOŚ  2016-2019
15 POLONEZ: the circular economy conception towards eco-innovations and sustainability of regions  Dr Anna Avdiushchenko WZ 2016-2018
16 Polska-Japonia: Charakterystyki suszenia polskich węgli brunatnych:zwiększenie efektywności elektrowni opalanych węglem brunatnym poprzez innowacyjny system suszenia węgla parą przegrzaną/SSD-4-LRC Prof. dr hab. inż. Janusz Szmyd WEiP 2015-2017
17 Współpraca polsko-austriacka: Modelowanie wieloskalowe procesów zachodzących podczas obróbki i pełzania metali Dr inż. Piotr Macioł WIMiP 2016-2018
18 Współpraca polsko-austriacka: Zależność strukturalnych i mechanicznych własności modelowych błon od polarności wbudowanych karotenoidów Prof. dr hab. Kvetoslava Burda  WFiIS 2016-2018
19 CANALETTO: Interferometria elektronowa z wykorzystaniem mikroskopii bramki skanującej w grafenie Prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran WFiIS 2016-2018
20 FUSION4ENERGY: Gas production experiment and TBM nuclear instrumentation Dr inż. Władysław Pohorecki WEiP 2016-2018